Đang tải video...
<< >>

Unit 27: At the restaurant

Bài 27: Tại nhà hàng

Minoru
Minoru 403
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
10,904 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 27: At the restaurant = Ở nhà hàng

Nghe phát âm thêm với At the restaurant:
Bài học tương tự At the restaurant Bài 21
- No, thanks. I ate at the restaurant. = Không, cảm ơn. Con đã ăn ở nhà hàng. 
- How could you let Polly pick the restaurant? = Sao cậu lại để Polly chọn nhà hàng như vậy? 
- It's not the Chef from your restaurant? - Yeah. = - Không phải là tay đầu bếp ở nhà hàng của con sao? - Hắn đó. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 27: At the restaurant, Phim Unit 27: At the restaurant phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>