Đang tải video...
<< >>

Unit 23: At the travel agent

Bài 23: Tại đại lý lữ hành

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
17,141 lượt xem

Bài 23: At the travel agent = Tại đại lý lữ hành

Agent = đại lý nhưng khi dùng Special Agent lại có nghĩa là Đặc vụ
- This is my colleague, Special Agent Todd. = Đây là đồng nghiệp, đặc vụ Todd. 

- You're meeting with Carol Finnerty, deputy special agent... = Anh sẽ gặp Carol Finnerty, quản lý đặc vụ.

Xem thêm:
- I think you'd bettertalk to a travel agent. = Anh nghĩ em nên nói chuyện với trung tâm du lịch. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 23: At the travel agent, Phim Unit 23: At the travel agent phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>