Đang tải video...
<< >>

Unit 21: At the restaurant

Bài 21: Ở nhà hàng

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
13,368 lượt xem

Bài 21: At the restaurant = Ở nhà hàng

Xem thêm:
- Of course I won't tell anyone at the restaurant. = Tất nhiên tôi sẽ không nói với bất cứ ai tại nhà hàng. 

- So we went to the restaurant and it was a very good vegetarian restaurant, = Chúng tôi đến nhà hàng và đó là một nhà hàng ăn chay tốt. 

- At the Restaurant trong bài học thầy Duncan
“I went for lunch today with a good friend of mine but the food at the restaurant was bad. I’m not going there again.” = Hôm nay tôi đã đi ăn trưa với một người bạn thân nhưng đồ ăn dở quá. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng đó nữa.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 21: At the restaurant, Phim Unit 21: At the restaurant phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>