Đang tải video...
<< >>

Unit 17: Going to the Shop

Bài 17:Đi mua đồ

Minoru
Minoru 403
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
15,774 lượt xem

Tiếng Anh giao tiếp Bài 17:Bài 17: Going to the Shop - Đi mua đồ

Xem thêm:
- Nick's going to be in a film = Nick sắp xuất hiện trong phim
- Oh, God. He's not going to the extraction point. = Chúa ơi, anh ấy không chịu đến điểm đón.
- Xem dùng going to được thay bằng gonna be trong bài hát Climb
Always going to be an uphill battle, = Luôn là một cuộc chiến gian nan
Sometimes you going to have to lose, = Đôi khi, bạn sẽ ngã gục
- Xem cách nói mỉa mai với going to trong phim Extra
Nick's going to join the SAS. = Nick sắp tham gia SAS. 
(ý mỉa mai rằng dạng yếu như Nick mà cũng đòi ra nhập SAS)


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 17: Going to the Shop, Phim Unit 17: Going to the Shop phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>