Đang tải video...
<< >>

Unit 16: Making a Date

Bài 16: Sắp xếp một cuộc hẹn

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
17,578 lượt xem

Tiếng Anh giao tiếp Bài 16: Making a Date - Sắp xếp một cuộc hẹn.
Xem thêm:
- Bài học về Make an appointment để phân biệt date và apointment
- Have a date = có hẹn
- Have a date = có hẹn
- This is not even a date = đây không phải là cuộc hẹn


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 16: Making a Date, Phim Unit 16: Making a Date phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>