Đang tải video...
<< >>

Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1

Tiếng Anh Lớp 5

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 627
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 18-11-2016
3,618 lượt xem

Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Macmillan (MPC). Sách được biên soạn theo đướng hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. 

Tiếng Anh 5 - tập 1 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and my friends, me and my school. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn ( Review) tập trung vào oont ập và củng cố các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản ( ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Xem thêm: 

Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 

Tiếng Anh Lớp 3 tập 2

- Tiếng Anh Lớp 4 tập 1

- Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 

Download sách giáo khoa

 

 

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1 , Phim Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>