Đang tải video...
<< >>

Tiếng Anh Lớp 4 - tập 2

Tiếng Anh Lớp 4

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 627
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 09-05-2016
22,261 lượt xem

Tiếng Anh 4, tập 2 được biên soạn dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh tiểu học ở Việt Nam , có tính đến tâm lí lứa tuổi và giao lưu quốc tế. Video  được Toomva biên tập dựa trên chương trình sách giáo khoa  cấp tiểu học nói trên, hy vọng nó sẽ có ích với các bạn. 

xem thêm: 

Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 

Tiếng Anh Lớp 3 tập 2

Tiếng Anh 4 tập 1


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Tiếng Anh Lớp 4 - tập 2, Phim Tiếng Anh Lớp 4 - tập 2 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>