Đang tải video...
<< >>

Phát Âm tiếng Anh với chữ "S"

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 13-07-2015
11,724 lượt xem

Một số vấn đề khiến phát âm chữ s trong tiếng Anh trở nên quan trọng:
Phát âm chữ S trong tiếng Anh


1. Số ít, số nhiều: 
VD: Cat và Cats, book và books, telephone và telephones

2. Các dạng khác phát âm với chữ S:
với các chữ: "ce", "se", "x" chúng ta cũng phát âm như chữ "S"
VD:
- Nice, peace, chance...
- please, use, house...
- Fix, box, wax...

3. Các từ đơn giản chứa động từ to be:
- This is, that is, there is...
- He is, she is, it is...

4. Các từ thường dùng hàng ngày:
- Was, because, yes...

5. Dùng trong cấu trúc sở hữ cách:
- My dad's car is blue
- My friend's house is far away

Chữ S được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh và nó rất quan trọng trong tiếng Anh, quên phát âm chữ s trong tiếng Anh cũng như người Việt chúng ta nói không dấu vậy. Nó có thể đứng đầu của một chữ hoặc đứng giữa hay sau hay bất kỳ chỗ nào. Điều này là đặc trưng của tiếng Anh mà ngữ pháp tiếng Anh quy định. Chúng ta phải học thuộc lòng chúng. 

Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Phát Âm tiếng Anh với chữ "S", Phim Phát Âm tiếng Anh với chữ "S" phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>