Đang tải video...
<< >>

Phân biệt Live, life, die dead, death trong tiếng Anh

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 13-07-2015
11,272 lượt xem

Chúng ta rất hay gặp các từ live, live, die, dead, death trong tiếng Anh. Đoạn video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta cách phân biệt và các tình huống sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp cũng như ngữ pháp tiếng Anh khi dùng những từ này.

Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Phân biệt Live, life, die dead, death trong tiếng Anh, Phim Phân biệt Live, life, die dead, death trong tiếng Anh phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>