Đang tải video...
<< >>

Nhân loại - 2015

Human (2015)

TVS1
TVS1 196
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 16-12-2015
1,427 lượt xem

Human - Nhân loại. 

Bộ phim là những hình ảnh thực tế về điều kiện sống của con người trong lúc loạn lạc, sự bất bình đẳng cà phân biệt chủng tộc. Bộ phim là một tư liệu quý báu và ý nghĩa với toàn nhân loại.

Xem thêm: 

Nhân Loại - Lucy

Thảm Họa Nhân Loại

 

 

 

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Nhân loại - 2015, Phim Nhân loại - 2015 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>