Đang tải video...
<< >>

Mom season 1 - 17

Bà mẹ đơn thân phần 1 tập 17

icandoit
icandoit 494
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 08-07-2015
3,800 lượt xem

Season 1 | Season 2

Học tiếng anh qua phim Mom p1 tập 17 phụ đề Anh Việt
Xem thêm một số câu phát âm trong phim và trong các video khác:

money = Tiền, manager = quản lý, money manager = thủ quỹ
- I'm a money manager. = Tôi là một thủ quỹ

embezzled = biển thủ, tham ô
- I embezzled from my clients. = Tôi tham ô từ khách hàng của tôi.
Nghe phát âm từ embezzled trong các phim khác:
Why couldn't he have embezzled? = Sao anh ấy không phạm tội kiểu như tham nhũng? 
I embezzled from my clients. = Tôi tham ô từ các khách hàng của tôi. 


Chúng ta có thêm cấu trúc câu: eat it up = bị ám ảnh
- He'll eat it up. = Ông ta sẽ bị ám ảnh.

depends = tùy thuộc
- That depends. = Cái đó còn tùy thuộc.
Tìm hiểu thêm nghĩa khác của từ depends:
depends = dựa vào, ỷ vào, trông mong vào 
VD: to depend on one's children = dựa vào con cái 
to depend upon one's own efforts = trông vào sự cố gắng của bản thân mình 
depends = tin vào 
Vd: he is not to be depended upon = hắn là một người không thể tin được 
to depend upon it = cứ tin là như thế 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Mom season 1 - 17, Phim Mom season 1 - 17 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>