Đang tải video...
<< >>

Mom season 1 - 15

Bà mẹ đơn thân phần 1 tập 15

icandoit
icandoit 493
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 08-07-2015
3,219 lượt xem

Season 1 | Season 2

Học tiếng anh qua phim Mom p1 tập 15 phụ đề Anh Việt
Xem thêm một số câu phát âm trong phim và trong các video khác:

- Fine. How's it going with the chemo? = Được rồi. Việc hóa trị thế nào rồi?
- Special ocasion? = Dịp đặc biệt à?
Thêm Một số từ được kết hợp với Special = Đặc biệt.
word used in a special sense = từ dùng theo nghĩa đặc biệt 
special price = giá đặc biệt 
to appoint special agents = cử đặc phái viên 
to receive special instructions = nhận những chỉ thị đặc biệt 
Special Head
A Special Message

- Well, when last here, I failed to mention, = Lần trước tới đây, tôi quên không đề cập,
Xem thêm nghĩa khác của từ mention:
I'm not surprised he wouldn't mention me. = Tôi không ngạc nhiên nếu anh ấy không nhắc đến tôi. 
Thanks, brother! Don't mention it. = Cảm ơn, người anh em. Không có gì. 


- um, certain facts... = ừm, một vài sự thật...
certain = chắc chắn
VD: to be certain of success = chắc chắn là thành công 
there is no certain cure for this disease = bệnh này chưa có phương thuốc chữa chắc chắn certain = nào đó 
VD: a certain Mr. X = một ông X nào đó 
under certain conditions = trong những điều kiện nào đó 
certain = đôi chút, chút ít 
VD: to feel a certain reluctance = cảm thấy miễn cưỡng chút ít, hơi cảm thấy miễn cưỡng


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Mom season 1 - 15, Phim Mom season 1 - 15 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>