Đang tải video...
<< >>

Mom season 1 - 14

Bà mẹ đơn thân phần 1 tập 14

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 08-07-2015
3,154 lượt xem

Season 1 | Season 2

Học tiếng anh qua phim Mom p1 tập 14 phụ đề Anh Việt
Xem thêm một số câu phát âm trong phim và trong các video khác:
- Are you kidding me? = Con đang đùa đấy à?
Xem thêm: Spock, I was kidding. = Spock, em đùa mà. 
I'm just kidding you. = Bà đùa cháu thôi 

- I was almost killed in the desert because of that. = Mẹ suýt bị giết trên sa mạc vì cái đó.
Xem nhiều nghĩa khác của từ desert:
(deserted = ruồng bỏ)
in the world deserted me. = nhất thế giới của tôi ruồng bỏ tôi. 
(desert = sa mạc)
You stuck me in the desert for 80 years! = Cô nhốt tôi ở sa mạc 80 năm trời! 
A Weddell seal has come to this desert of snow and ice to have her pup. = Một con hải cẩu Weddell đã đến sa mạc băng tuyết này để sinh con. 

- and you knew the whole time? Calm down! = và mẹ biết suốt thời gian qua sao? Bình tĩnh! 
Xem thêm: 
You have to save us. - Try to be calm. = - Anh phải cứu chúng ta. - Bình tính lại đi. 
Guys, guys, just calm down. = Các em, bình tĩnh nào! 
Calm down. Im blowdrying. = Bình tĩnh đi.Anh đang sấy. 

- You need to show some respect. Bite me. = Em cần phải thể hiện sự tôn trọng đấy. Nhào vô.
- Amnesty! = Luật ân xá! 
Xem thêm: 
words like "amnesty" and "pardon" = mấy từ như miễn tội, ân xá 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Mom season 1 - 14, Phim Mom season 1 - 14 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>