Đang tải video...
<< >>

Mom 1- 20

Bà mẹ đơn thân phần 1 tập 20

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 20-07-2015
2,886 lượt xem

Season 1 | Season 2

Học tiếng anh qua phim Mom p1 tập 20 phụ đề Anh Việt

Xem thêm một số câu và cấu trúc trong phim:

to pick + sth + up = lượm cái gì đó lên.
- Those just fell and I wasn't able to pick them up. = Chỉ là chúng rơi xuống đất và cháu không thể nhặt lên được thôi
Xem thêm cấu trúc này trong phim "Bức ảnh định mệnh"
I saw you pick it up. = Tớ thấy cậu nhặt nó lên. 

to be in the mood = đang có hứng, muốn (muốn được làm một cái gì đó)
- I was in the mood to judge. = Tôi đang có hứng phán xét
Xem thêm: 
- Yeah, I'm in the mood now. = Phải rồi, tớ cũng đang muốn đi 
- Take a hike, Pinky. I'm not in the mood. = Đi đi anh bạn hồng. Tôi không có hứng. 
- You're in the mood for a dance = Chúng khiến cho bạn muốn được nhảy

inspire = Truyền cảm hứng
- So what I'm hearing is I inspired you. = Vậy nghe có vẻ như là mẹ truyền cảm hứng cho con
Nghe phát âm từ inspire trong các video khác:
- I hope I could inspire you = Hi vọng tôi có thể truyền cảm hứng cho bạn 
They inspire me to be a better me, you know, = Chúng là nguồn cảm hứng giúp tôi ngày một tốt hơn, bạn biết đây.
 

- I think he's detoxing. = Mẹ nghĩ anh ta đang cai nghiện
- Your mother showed up at my job and told me. = Mẹ em gặp anh ở chỗ làm và kể chuyện


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Mom 1- 20, Phim Mom 1- 20 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>