Đang tải video...
<< >>

Bài 4 Lời đáp cho 'yêu cầu' và 'cám ơn'

Lesson 4: Response to ‘please’ and ‘thank you

Minoru
Minoru 413
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 31-07-2015
8,055 lượt xem

Bài 4 Lời đáp cho 'yêu cầu' và 'cám ơn': Trong bài này, chúng ta cùng học cách đáp lại khi người khác nói cảm ơn và làm ơn


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bài 4 Lời đáp cho 'yêu cầu' và 'cám ơn', Phim Bài 4 Lời đáp cho 'yêu cầu' và 'cám ơn' phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>