Đang tải video...
<< >>

Kỷ lục Guinness thế giới: người đàn ông tính nhanh hơn máy

Faster than a calculator? Guinness world record "Human Calculator"

TVCC2
TVCC2 263
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 10-08-2015
6,099 lượt xem

Kỷ lục Guinness thế giới: người đàn ông tính nhanh hơn máy : Trí nhớ siêu biệt, tốc đội tính nhanh hơn chúng ta bấm máy tính. Thật là kinh ngạc.

(Tặng 15.000đ cho người dịch video này)


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Kỷ lục Guinness thế giới: người đàn ông tính nhanh hơn máy , Phim Kỷ lục Guinness thế giới: người đàn ông tính nhanh hơn máy phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>