Đang tải video...
<< >>

Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian

The Fabric Of The Cosmos: The Illustion of time

TVS1
TVS1 178
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-02-2016
1,834 lượt xem

The Fabric Of The Cosmos: The Illustion of time - Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian . 

Tiếp tục với những bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết về vũ trụ với loạt phim tài liệu của PBS về về lĩnh vực vật lý, vật lý thiên văn.

Xem thêm: 

Tua thời gian

Kết cấu của vũ trụ: Bước nhảy lượng tử

 

 

 

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian , Phim Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>