Đang tải video...
<< >>

Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question

IELTS ONlINE

Hoc Tu Dau
Hoc Tu Dau 216
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 05-12-2016
1,941 lượt xem

IELTS ONlINE  - Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question 

Các bạn đang có mục tiêu vượt bậc Ielts, hãy cùng xem những video với những chủ điểm được lưu ý đặc biệt mỗi kỹ năng. 
Đầu tiên chúng ta cùng Mr. Tùng đến với phần thi Reading và 2 dạng bài thi: Sentence Completion & Short Answer Question.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question, Phim Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>