Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 9

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 9

icandoit
icandoit 493
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 16-07-2015
1,714 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 9
Xem thêm một số câu phát âm trong trong phim và trong các video khác:

- News of the fashion show spread quickly on Wisteria Lane. = Tin về show thời trang lan truyền nhanh chóng khắp Wisteria Lane.
Xem thêm nghĩa khác của từ spread:
- You'll be free to spread your wings = Bạn sẽ tự do khi dang rộng đôi cánh ấy 
- and somebody spread a rumor that I ate possum? = có người loan tin tớ ăn thịt thú có túi chứ? 
- Wow, this is really quite a spread. = Wow, điều này thật dễ lây lan. 
- You will spread out and you will find these macaws by the end of the day = Tụi bây chia nhau ra tìm đôi chim đó, phải tìm cho ra ngay trong hôm nay. 

- She understood that treachery never goes out of style. = Cô hiểu rằng ăn gian không bao giờ lỗi thời
Xem thêm: the treachery, the villainy... = sự phụ bạc, tính đê hèn... 

- Tom, our last version of normal had me popping pills. = Tom, "bình thường" làm em muốn phát điên lên

- If he grows up with some humanity, that's a risk I am willing to take. = Thà vậy, nhưng nó nên người, em sẵn sàng chịu đựng
Xem thêm: 
What remained of humanity had to leave the Earth. = Những người còn sống sót buộc phải rời khỏi trái đất. 
the humanity to do it to my face. = người làm vậy thẳng mặt anh. 

- We're not gonna screw up Andrew's future because he sparked a doobie. = Không thể phá tương lai Andrew chỉ vì nó hút chút thuốc


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 9, Phim Desperate Housewives - season 1 - 9 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>