Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 8

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 8

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 16-07-2015
2,749 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 8
Xem thêm một số câu phát âm trong trong phim và trong các video khác:

- There is a widely read book that tells us everyone is a sinner. = Có một cuốn sách phổ biến nói rằng tất cả chúng ta đều mắc tội
Một số nghĩa khác của từ widely : 
VD: widely separated = cách xa nhau nhiều ( widely = nhiều, xa) to differ widely in opinions = ý kiến khác nhau nhiều
it is widely known that... = khắp ni người ta đều biết rằng...( widely = khắp nơi.)

- As a newlywed, she felt guilty about taking three weeks = Khi mới lấy chồng, cô dằn vặt vì mất tới 3 tuần .

- I have my whole life ahead of me and now it might be screwed up. = Đời con còn phía trước, chút nữa bị phá hỏng.
Xem nghĩa khác của từ screwed:
I'm screwed = Tôi hơi say 
Haven't handled it well? You screwed the pooch, Pastor. = Không xử lý chuyện được tốt? Anh xạo thật đó, Mục sư. 
You guys. - You got screwed. = - Các cậu. - Cậu có đồ lởm quá. - Ôi Chúa ơi. 

- My idiot husband died and left me with a worthless pension. = Lão chồng ngu ngốc của tôi chết, để lại khoản lương hưu ít ỏi
Xem thêm: ...money from my pension. We're fine. = ...tiền lương nghĩ việc của anh. Chúng ta thật tuyệt. 

- If you want God's forgiveness you have to be truly sorry = Nếu muốn được Chúa tha thứ, con phải thật sự ăn năn
forgiveness = sự tha thứ, khoan dung...
VD: to ask for forgiveness = xin tha thứ 
to be full of forgiveness = có lòng khoan dung, dễ tha thứ 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 8, Phim Desperate Housewives - season 1 - 8 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>