Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 5

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 5

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 16-07-2015
2,877 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 5
Một số câu tiếng Anh trong phim:

- Ultimatums were made... = Tối hậu thư được đặt ra...
- And lots of evidence = Nhiều bằng chứng...
VD: You're looking for evidence against Yuri Komarov? = Ông đang tìm chứng cứ chống lại Yuri Komarov à? 

- was uncovered. = bị lộ tẩy.
Xem nghĩa khác: was about to be uncovered. = sắp được khám phá ra. 

- Talk about dirty laundry. = Nói về những bí mật bẩn thỉu.
Xem nghĩa khác của từ laundry: Don't you have a laundry room in your building? = Anh không có phòng giặt đồ trong chung cư? 

- To the truly bizarre. = thậm chí kỳ cục.
- Look at that concentration. = Nhìn tụi nó tập trung kìa.
- It's very fulfilling. = Quá đầy đủ.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 5, Phim Desperate Housewives - season 1 - 5 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>