Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 21

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 21

icandoit
icandoit 501
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 16-07-2015
1,296 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 21

Một số câu, cấu trúc tiếng anh trong phim:

tire of = Chán, mệt mỏi
- Sophie was tired of having her heart broken. = Sophie đã chán việc thất tình
VD: to be tired of doing the same things = chán ngấy làm những việc như nhau 
to grow tired of = phát chán về, phát chán vì 
Xem thêm tire of trong các video khác: 
- But I'm tired of waiting for you to prove it. = nhưng ta đã quá mệt mỏi chờ cháu chứng minh điều đó rồi a
- Tired of searching for the love = Tôi mệt mỏi tìm kiếm tình yêu (Trong bài hát stop stop stop)

concept = khái niệm, quan niệm.
- Marriage is a simple concept. = Hôn nhân là một khái niệm đơn giản
nghe phát âm từ concept trong các video khác:
- You know, monogamy can be a tricky concept. = Các cậu biết đấy chế độ một vợ một chồng là một khái niệm phức tạp. 
- dedicated to the concept of peace. = và dành để tưởng nhớ đến khái niệm hoà bình. 

defect = Lỗi
- It's probably a manufacturing defect. = Chắc do lỗi nhà sản xuất
Xem thêm nghĩa khác của từ defect:
defect = khuyết điểm, nhược điểm
VD: to have the defects of one's qualities = trong ưu điểm có những nhược điểm 
defect = (vật lý) sự hụt; độ hụt 
VD: mass defect = độ hụt khối lượng 

vow = Lời thề, lời nguyền
- The vow is simple = Lời thề thực sự đơn giản


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 21, Phim Desperate Housewives - season 1 - 21 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>