Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 18

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 18

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 16-07-2015
1,257 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 18

Một số câu, cấu trúc tiếng anh trong phim:

to buy off = mua chuộc, đút lót..
- You trying to buy us off? = Ông mua chuộc chúng tôi
Nghe thêm phát âm của từ buy: the money I lent you to buy the van. = tiền em cho anh mượn để mua xe. 
Mom always knew the right stuff to buy me. = Mẹ tớ luôn mua đồ phù hợp. 

blame = trách, khiển trách..
- Nobody's blaming you.= Không ai trách cô mà
Xem thêm trong các video khác: Well, who can blame him? = Vâng, ai có thể đổi lỗi cho anh ấy? 
You can't blame yourself for this. Drones are unreliable. = Anh đừng tự trách mình. Không thể trông cậy đám phi cơ được. 
I wouldn't blame you if you hated me. = Em sẽ không trách đâu nếu anh ghét em 

take away = đưa đi, lấy đi, biến đi.
- I told you a detective came to take you away = Thám tử đến để đưa con đi
Xem thêm cấu trúc take away trong video khác:
That will accomplish what? If we take away his condoms... = Để làm cái khỉ gì? Nếu ta tịch thu bao cao su của nó... 

make decision = Đưa ra quyết đinh.
- You wouldn't make the right decision. = Anh không đưa ra quyết định đúng.

- You don't wanna piss me off. = Đừng làm em điên


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 18, Phim Desperate Housewives - season 1 - 18 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>