Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 17

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 17

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 16-07-2015
1,217 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 17

solid = khăng khít.
- You and your husband seem pretty solid. = Vợ chồng cô có vẻ khăng khít quá
Tìm hiểu thêm về nghĩa của từ solid
solid = rắn, đặc 
VD: solid state = thể rắn 
solid tire = lốp đặc 
solid bank of cloud = đám mây dày đặc 
a solid hour = một giờ có chất lượng 
solid = vững chắc, rắn chắc, chắc nịch 
VD: a solid house = nhà vững chắc 
man of solid build = người rắn chắc 
solid = chắc chắn, có cơ sở, có thể tin cậy được, thật sự 
VD: to have solid grounds for supposing = có cơ sở vững chắc để cho rằng 
solid arguments = những lý lẻ đanh thép 
solid = thuần nhất, thống nhất 
VD: of solid silver = toàn bằng bạc 
solid colour = đồng màu 
a solid vore = cuộc bỏ phiếu nhất trí 
to go (be) solid for somebody = nhất trí ủng hộ ai 
solid = khối, có ba chiều, lập thể 
VD: solid meter = mét khối 
solid angle = góc khối 
solid geometry = hình học lập thể 
Solid trong các video khác: That's not it. He is a kind, decent, solid guy. = Không phải thế! Anh ấy là người đàng hoàng, ổn định. 
Oh, speaking of, I need a solid, = Ồ để cho chắc chắn, 
my first solid food in six hours = Đồ ăn thực sự sau 6 giờ 

Một số câu tiếng anh trong phim:
- Juanita Solis had ben dreaming steadily for five months. = Juanita Solis đã mơ suốt 5 tháng
- The barracks are a little bit bleak but that recidivism rate is to die for. = Doanh trại trống trải, nhưng tỷ lệ tái phạm cực thấp
- You did the crime. Why should I pay the price? = "Anh ăn mặn, sao bắt em khát nước?"
- You saw the potential for disaster and couldn't resist getting in there. = Cô thấy trước tai họa nhưng cố vẫn cứ dấn thân vào


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 17, Phim Desperate Housewives - season 1 - 17 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>