Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 16

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 16

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 16-07-2015
1,386 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 16
- You all are making a gigantic mistake. = Các người nhầm to rồi
Phân cách sử dụng của 3 từ cùng nghĩa thường gặp: gigantic, huge, enormous.

Bạn có thể dùng huge khi diễn tả một vật hoặc một sự việc:
- có kích thước thật lớn, số lượng thật nhiều, hoặc mức độ, cường độ thật ấn tượng.
VD: Wow. It must've taken something huge = Chắc phải có gì đó vĩ đại 
Look, I made a huge mistake. I never should've broke up with her. = Nghe này tớ đã phạm sai lầm lớn. Tớ không nên chia tay cô ấy. 

Theo Oxford Learner’s Thesaurus, huge và enormous là chữ đồng nghĩa - bạn có thể dùng chữ này để thay thế chữ kia - nhưng người ta dùng huge nhiều hơn enormous một ít khi nói về kích thước của vật (a huge chunk/pile/boulder/slab/mound/expanse). Còn enormous được dùng rộng rãi hơn huge chút đỉnh để chỉ mức độ, cấp bậc khi nói về cảm xúc, sự quan trọng, khả năng xác suất (enormous fun/pleasure/importance/significance/flexibility/scope).

Bạn cũng đừng quên là chữ huge và enormous bản thân chúng nghĩa rất lớn, cực lớn (very big), nên nó không đi với very. Bạn có thể bỏ very , hoặc dùng so, absolutely…
New York’s City Central Park is (so/absolutely) huge. (NOT … very huge)

Gigantic cũng có nghĩa là thật lớn, so với những thứ cùng loại. Nó thường được dùng để chỉ kích thước:
VD: ...is a gigantic pain in my ass. = ...là cơn đau khinh khủng ở mông anh . 

Xem thêm một số câu trong phim:

- That's confidential. = Đó là chuyện bí mật
- I'm still feeling sluggish. = Vẫn thấy oải quá
- Maisy's gonna cut a deal with the prosecution. = Maisy sẽ cắt thỏa thuận với bên khởi tố
- If you want me to share stuff with you, be more supportive of Susan.= Nếu cô muốn tôi chia sẻ thêm thì cô phải ủng hộ Susan


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 16, Phim Desperate Housewives - season 1 - 16 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>