Đang tải video...
<< >>

Desperate Housewives - season 1 - 11

Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ - Phần 1 tập 11

icandoit
icandoit 499
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 16-07-2015
1,541 lượt xem

Học tiếng Anh qua phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ phần 1 tập 11

Xem thêm một số câu phát âm tiếng Anh trong các tình huống khác:

- Suspicion ended in tragedy. = Sự nghi ngờ kết thúc một cách đau đớn
tragedy = Đau đớn, bi kịch. Xem thêm trong các phim khác:
- Mufasa's death is a terrible tragedy. = Cái chết của Mufasa là một thảm kịch. 
- of great tragedy! No, I don't. No, I don't. = Có một cuộc sống bất hạnh! Không. Không phải. Không, tôi không có. 
- What's this? Hamlet. A tragedy. = Đây là gì thế? Hamlet. Một bi kịch. 

- The words echoed down Wisteria Lane = Tin tức lan truyền khắp Wisteria Lane
Cấu trúc từ echo down = Lan truyền...

- The folks at the Justice Department aren't very sympathetic. = Bộ tư pháp không thông cảm với cô đâu
sympathetic trong phim mang nghĩa la thông cảm. Ngoài ra sympathetic = đầy tình cảm, biểu lộ tình cảm, thân ái VD: sympathetic heart = trái tim đầy tình cảm 
sympathetic words = những lời lẽ biểu lộ tình cảm 

- They need a model to demonstrate the new Buick LaCrosse = Họ cần gười mẫu quảng cáo cho chiếc xe Buick Lacrosse

- These flowers are stunning. = Mấy bông hoa đẹp quá.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Desperate Housewives - season 1 - 11, Phim Desperate Housewives - season 1 - 11 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>