Google
Hăy t́m kiếm trước khi đặt câu hỏi
 • Gia đ́nh ngón tay - The Finger Family

  Các bé dơ ngón tay ra nào? Đâu là ngón tay cha? Đâu là ngón tay mẹ? Cùng lắng nghe bài hát và đoán xem nhé!
  Loading the player...

  - Nếu không xem được video vào đây để xem hướng dẫn-
  Download bài giảng(kích phải chuột chọn lưu liên kết thành)  LUYỆN NGHE
  Gia đ́nh ngón tay - The Finger Family

  Daddy finger, daddy finger, where are you?
  Here I am, here I am. How do you do?


  Ngón tay cha, ngón tay cha, ở đâu nào?
  Ở đây, ở đây. Xin chào con


  Mommy finger, Mommy finger, where are you?
  Here I am, here I am. How do you do?


  Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, ở đâu nào?
  Ở đây, ở đây. Xin chào con


  Brother finger, Brother finger, where are you?
  Here I am, here I am. How do you do?


  Ngón tay anh, ngón tay anh, ở đâu nào?
  Ở đây, ở đây. Xin chào em


  Sister finger, Sister finger, where are you?
  Here I am, here I am. How do you do?


  Ngón tay chị, ngón tay chị, ở đâu nào?
  Ở đây, ở đây. Xin chào em


  Baby finger, Baby finger, where are you?
  Here I am, here I am. How do you do?


  Ngón tay em, ngón tay em, ở đâu nào?
  Ở đây, ở đây. Xin chào anh/chị


  Toomva.comBACK TO TOP