Đang tải video...
<< >>

Bí Mật Vương Triều - Phần 2 tập 2

REIGN season 2 - 2

TVCC2
TVCC2 323
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 27-10-2015
192 lượt xem

Season 1 | Season 2

Phim Bí Mật Vương Triều Phần 2 Tập 2(Reing Season 2): 

Trong phần này nhà vua và hoàng hậu mới được bổ nhiệm nhưng họ phải đối mặt với đầy những khó khăn mới, nhiệm vụ mới "Dịch Bệnh".


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bí Mật Vương Triều - Phần 2 tập 2, Phim Bí Mật Vương Triều - Phần 2 tập 2 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>