Đang tải video...
<< >>

Bài 37: The ideal job

Công việc lý tưởng

hungvg
hungvg 151
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 18-07-2015
17,331 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 37: The ideal job - Công việc lý tưởng


Chúng ta vẫn hay biết đến từ Idea = Ý tưởng, sáng kiến
Trong bài này các bạn chú ý Ideal = Lý tưởng, chứ không phải là ý tưởng nhé.

Nghe thêm cách phát âm của từ Ideal trong các video phim khác:
- 'Who would be your ideal holiday romance? = 'Ai sẽ là người lý tưởng cho kỳ nghỉ lãng mạn của bạn? 
- OK. OK, well, that's not ideal, but, uh... = OK. OK, Tuyệt, không thể lý tưởng hơn, nhưng... 
- "Perhaps the answer lies in the corrupted ideal = "Có lẽ câu trả lời nằm trong lý tưởng mục nát của cả một môn phái. 

Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bài 37: The ideal job, Phim Bài 37: The ideal job phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>