Đang tải video...
<< >>

Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì

What Your girl Friend Is Actually Thinking

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 31-07-2015
16,210 lượt xem

Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì ?

Học tiếng Anh qua video hài Điều mà người bạn nữ của bạn thực sự nghĩ- What Your girl Friend Is Actually Thinking

Một số câu tiếng anh trong video:
- You guys will be so cute together = Các bạn sẽ rất tuyệt bên nhau
- cause I met her really fast, but... = vì tôi gặp cô ấy quá vội, nhưng...
- Are you gay? = Bạn bị đồng tính?
- How about you? = Bạn thì sao?


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì, Phim Bạn gái bạn thực sự nghĩ gì phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>