Đang tải video...
<< >>

Lên đỉnh núi Everest

Up Mount Everest

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 31-07-2015
2,270 lượt xem

Up Mount Everest- Cùng học tiếng anh qua video tiếng việt BBC với những tin tức thời sự quấc tế: Một nhà leo núi 80 tuổi người Nhật, Yuichiro Miura, vừa trở thành người đàn ông cao tuổi nhất lên đỉnh Everest.

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Lên đỉnh núi Everest, Phim Lên đỉnh núi Everest phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>