Đang tải video...
<< >>

Top 10 auditions The voice UK 2015

icandoit3
icandoit3 15
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 02-12-2015
1,613 lượt xem

Top 10 auditions The voice UK 2015
10) Jake Shakeshaft - 'Thinking Out Loud' 00:04
9) Sheena McHugh - 'Hold On, We're Going Home' 02:24
8) NK - 'Me And My Broken Heart' 04:31
7) Liss Jones - 'Dark Horse' 07:05
6) Karl Loxley - 'Nessun Dorma' 09:50
5) Esmée Denters - 'Yellow' 11:51
4) Joe Woolford - 'Lights' 14:07
3) Stephanie Webber - 'Mama's Broken Heart' 16:58
2) Hannah Symons - ‘Powerless’ 19:04
1) Stevie McCrorie - ‘All I Want’ 21:31

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Top 10 auditions The voice UK 2015, Phim Top 10 auditions The voice UK 2015 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>