Đang tải video...
<< >>

Bản tin đầu tư hôm nay số 2

Today's Investor News No2

Minoru
Minoru 346
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 29-07-2015
4,802 lượt xem

Học tiếng Anh thương mại Bản tin đầu tư hôm nay số 2 - Today's Investor News No2

Một số từ xuất hiện trong video: 
+ Forecast: dự đoán, dự báo
+ Increase: sự tăng lên, tăng thêm 
+ Discussion: sự thảo luận, sự tranh luận
+ Heat up: nóng lên, sôi nổi lên
+ Struggling: sống chật vật, vật lộn
+ Commit: hứa, cam kết


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bản tin đầu tư hôm nay số 2, Phim Bản tin đầu tư hôm nay số 2 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>