Đang tải video...
<< >>

Bản tin đầu tư hôm nay số 2

Today's Investor News No2

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 29-07-2015
5,585 lượt xem

Học tiếng Anh thương mại Bản tin đầu tư hôm nay số 2 - Today's Investor News No2

Một số từ xuất hiện trong video: 
+ Forecast: dự đoán, dự báo
+ Increase: sự tăng lên, tăng thêm 
+ Discussion: sự thảo luận, sự tranh luận
+ Heat up: nóng lên, sôi nổi lên
+ Struggling: sống chật vật, vật lộn
+ Commit: hứa, cam kết


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bản tin đầu tư hôm nay số 2, Phim Bản tin đầu tư hôm nay số 2 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>