Đang tải video...
<< >>

Tiếng Anh lớp 6 tập 1

Tiếng Anh lớp 6

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 791
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 11-01-2017
3,295 lượt xem

 Tiếng Anh lớp 6 tập 1  

Tiếp theo tiếng Anh 3, 4 , 5 . Sách giáo khoa này được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó ưu tiên phát triển hai kỹ năng nghe và nói. 

Xem thêm: 

Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 

Tiếng Anh Lớp 3 tập 2

Tiếng Anh Lớp 4 tập 1

Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 

Tiếng Anh lớp 5 tập 1

Download sách giáo khoa

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Tiếng Anh lớp 6 tập 1 , Phim Tiếng Anh lớp 6 tập 1 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>