Các vị trí trong khách sạn:

Các vị trí trong khách sạn:

29/09/2015

Các bạn làm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn đã biết bạn đang ở vị trí nào chưa? Hãy xem tên vị trí làm việc nhé:

Công thức tính trong kế tóan bằng tiếng Anh

Công thức tính trong kế tóan bằng tiếng Anh

24/09/2015

Chắc ai đó sẽ cần: Một số công thức tính toán bằng tiếng Anh cho các bạn chuyên ngành kế tóan – tài chính.

Bảng các đơn vị đo lường của Anh-Mỹ

Bảng các đơn vị đo lường của Anh-Mỹ

10/08/2015

Phân biệt, nhận biết cho dân kỹ thuật về đơn vị đo lường của Anh - Mỹ

Thuế và thuật ngữ thông dụng:

Thuế và thuật ngữ thông dụng:

10/08/2015

Các bạn đang đau đầu về thuế? nhưng cơ bản thế này thôi

1 2 3 4 5

Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng