Kinh nghiệm, Kỹ năng

Tiếng Anh cặp Giới từ-Tính Từ

5/31/2017

Trong bài này chúng tà cùng học về những tính từ đi kèm giới từ. VD như worried about something. Những cặp tính từ đi với giới từ như thế này có thể coi chúng là những cụm từ mà người Mỹ họ dùng như thói quen của họ vậy nên chúng không tuân theo quy

Tính từ đi cùng giới từ

Adjactives and Prepositions

Những tính từ đi với giới từ thông dụng

Trong bài này chúng tà cùng học về những tính từ đi kèm giới từ. VD như worried about something. Những cặp tính từ đi với giới từ như thế này có thể coi chúng là những cụm từ mà người Mỹ họ dùng như thói quen của họ vậy nên chúng không tuân theo quy tắc và chúng ta phải học thuộc... Bắt đầu nhé:

1. i am interested in web design, but i hate programming = tôi quan tâm đến môn thiết kế web nhưng tôi ghét môn viết chương trình.

2. Paolo is absent from school today becouse he's sick. = Paolo vắng mặt ở trường hôm nay bởi vì anh ấy bị ốm.

Your browser does not support the audio element.

Click the buttons to play or pause the audio.





Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng