Đang tải video...
<< >>

Hành trình đi tìm sự sống và tình yêu

The journey in finding life and love

Minoru
Minoru 365
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 25-07-2015
2,700 lượt xem

Hành trình đi tìm sự sống và tình yêu

Một nhà vật lý hạt nhân và cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh có thể dạy cho chúng ta về cuộc hành trình đi tìm tình yêu. Các nhà khoa học không biết chính xác tình yêu hoạt động như thế nào hay nó làm gì trong não của chúng ta.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Hành trình đi tìm sự sống và tình yêu, Phim Hành trình đi tìm sự sống và tình yêu phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>