Đang tải video...
<< >>

Những bí mật của các hình ảnh thu nhỏ trên Facebook

The Secrets of Facebook Thumbnails

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 25-07-2015
1,482 lượt xem

Những bí mật của các hình ảnh thu nhỏ trên Facebook

Bạn có thể nhận thấy rằng đôi khi Facebook chọn phần không đúng của hình ảnh để làm hình thu nhỏ trên đầu trang hay trong 1 album.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Những bí mật của các hình ảnh thu nhỏ trên Facebook, Phim Những bí mật của các hình ảnh thu nhỏ trên Facebook phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>