Đang tải video...
<< >>

Dùng BlackBerry là "một nỗi xấu hổ"

The BlackBerry Stigma

Minoru
Minoru 413
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 27-07-2015
1,782 lượt xem

BlackBerry

Hãy xem hiện nay người dùng nói gì về chiếc điện thoại Blackberry, Học tiếng anh công nghệ, học tiếng anh qua cách trả lời phỏng vấn.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Dùng BlackBerry là "một nỗi xấu hổ", Phim Dùng BlackBerry là "một nỗi xấu hổ" phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>