Đang tải video...
<< >>

Những đặc điểm nổi bật của iPhone 5

Stand out features of iPhone 5

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 27-07-2015
1,542 lượt xem

Những đặc điểm nổi bật của iPhone 5

Học tiếng anh qua video công nghệ, giới thiệu về chiếc điện thoại iphone5 để chúng ta thấy được những đặc điểm nổi bật cực kỳ ấn tượng của nó.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Những đặc điểm nổi bật của iPhone 5, Phim Những đặc điểm nổi bật của iPhone 5 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>