Đang tải video...
<< >>

Vận chuyển mẫu vật sinh học và mẫu vật lây nhiễm

Shipping Infectious and Biological Specimens

Minoru
Minoru 413
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 31-07-2015
1,538 lượt xem

Vận chuyển mẫu vật sinh học và mẫu vật lây nhiễm

Vận chuyển mẫu vật sinh học và các mẫu vật lây nhiễm luôn cần được tuân theo những nguyên tắc
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cộng đồng. Video dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những nguyên tắc cơ bản về vấn đề này. Bạn chú ý các từ vựng chuyên ngành sau:
lab specimens = phòng thí nghiệm, infectious substance = mẫu vật lây nhiễm, shipper's declaration = giấy phép vận chuyển.

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Vận chuyển mẫu vật sinh học và mẫu vật lây nhiễm, Phim Vận chuyển mẫu vật sinh học và mẫu vật lây nhiễm phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>