Đang tải video...
<< >>

Phim Risen 2016

Phim Risen 2016(phụ đề)

Love-Toomva
Love-Toomva 49
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 08-08-2016
12,605 lượt xem

Một cuộc nổi dậy ở Jerusalem được ngăn chặn bởi đội quân Roman Tribune mạnh mẽ và phụ tá của Lucius. Phim Risen 2016 là câu chuyện sử thi của sự phục sinh qua con mắt của một người không tin vào Chúa.

 

 

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Phim Risen 2016, Phim Phim Risen 2016 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>