Từ vựng tiếng Anh

Phân biệt ONLY Và JUST

10/6/2015

"Just" và "only" vừa là tính từ ( adj), vừa là trạng từ (adv) và có nhiều nghĩa. Vì vậy để không bị nhầm lẫn chúng ta cần phân biệt chúng:

Phân biệt ONLY Và JUST

Phân biệt Get và Take

Phân biệt ONLY Và JUST
I. CÁCH DÙNG ONLY
+ "Only" có thể thay thế hoàn toàn cho "just" trong nét nghĩa thứ hai
Ex: 
- I have only one brother.
- I thought you were hungry, but you ate only half of your sandwich.

+ Cụm "If only…" còn có thể được thay thế bởi "just" nhưng câu văn cần được đổi cấu trúc một chút. Ví dụ:
- If only I had studied harder, I would’ve passed the exam (If I had just studied harder, I would’ve passed the exam.) = Giá mà chăm học hơn thì tôi đã vượt qua kỳ thi
 

II.CÁCH DÙNG JUST
1.    Just (adv): now, very soon, or very recently - vừa mới, gần đây
Ex:
- Be careful! I just washed the floor, and it’s still wet (I washed the floor a few minutes ago). = Cẩn thận đấy, tôi vừa mới lau sàn và nó còn ướt
- He just finished a big project (He finished the project very recently). = Anh ta vừa hoàn thành dự án

2. Just (adv): only - chỉ
Ex: 
- I have just one brother (I have only one brother). = Tôi chỉ có một em trai
- I thought you were hungry, but you ate just half of your sandwich (You ate only half of your sandwich). = Tôi cứ nghĩ là bạn đói bụng, nhưng mà bạn chỉ ăn nửa cái sandwich

3. Just: exactly - chính xác
Ex: 
- The twins look just like each other. = Cặp sinh đôi này trông y hệt nhau
- Things turned out just as I expected. = Mọi thứ đã trở nên y hệt như tôi trông đợi

=>Lưu ý về cách sử dụng "just" và "only"
Tùy thuộc vào ngữ cảnh, một câu văn có từ "just" có thể được dịch với cả nghĩa số một và số hai nêu trên. 
Ex:
- Did you clean the whole house? = Con dọn dẹp cả căn nhà chưa?
- No, I just washed the floor ( I only washed the floor). =  Chưa, con chỉ lau sàn nhà thôi - có thể dùng "only" thay thế
Cùng câu trả lời trên nhưng "only" lại không thay thế được "just" trong ngữ cảnh sau:
- Why is the floor wet? = Sao sàn nhà lại ướt vậy?
- Because I just washed it. = Vì con vừa lau nó - không thể dùng "only" thay thế

 

== English for you == 

 

Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng