Đang tải video...
<< >>

Tay trộm lương thiện

Parker 2013

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 20-07-2015
1,540 lượt xem

Tay trộm lương thiện 

Cũng giống như tên của bộ phim Parker là tên trộm nhưng nhưng là "tay trộm lương thiện" Không trộm của người nghèo, không ăn hiếp kẻ yếu và luôn giúp đỡ người khác. 
Nhưng "gần mực thì đen" Parker đã bị nhóm của mình phản bội và tính mạng của anh dường như đã bị họ cướp đi. Và giờ đây anh lên một kế hoạch trả thù và không bao giờ đi ăn trôm nữa.
Bộ phim có nhiều pha hành động cũng như đặc thù của thể loại phim hành động chúng ta sẽ được học tiếng Anh giao tiếp trong một số tình huống như nói tục, xã hội đen, cãi vã...

Một số mẫu câu tiếng Anh:
- Come on in here, help thislittle girl out here.//Đến đây, giúp cô bé đi nào.
- Who wants to be next here? //Ai muốn tiếp nào?
- No, sir. Those are the rules.//Không được thưa anh,đó là luật.
- Idiot.//Đồ ngu.
- These are stacks of hundreds right here. Easy.//Có hàng chồng tờ trăm đô ngay đây.Ngon.
- Good deal. Pass me more bands.//Lần này ngon đấy.Đưa tao thêm vài tập nữa.
- Wait for my call.//Đợi đến khi tao ra hiệu.
- $20 bands, please.//Chuyển cho tôi tập 20 đô
- This is gonna be fun.//Sẽ vui lắm đây.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Tay trộm lương thiện , Phim Tay trộm lương thiện phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>