Đang tải video...
<< >>

Nghĩa và cách dùng từ Impact

World In A Word

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 567
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 28-03-2016
7,268 lượt xem

Nghĩa và cách dùng từ Impact. 

Học tiếng Anh qua tin tức quốc tế - World In A Word, với những từ ngữ hay xuất hiện trong các bản tin và những từ mở rộng liên quan. Vừa học từ vựng vừa học kỹ năng nghe và đọc với phần tin đọc với tốc độ chậm. Hãy cùng học tiếng Anh cùng World in a Word hàng ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sảy ra. 
Bài học hôm nay là "Impact" có nghĩa là tác động, ảnh hưởng và bài báo liên quan sẽ ở phía sau. 
 

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Nghĩa và cách dùng từ Impact, Phim Nghĩa và cách dùng từ Impact phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>