Đang tải video...
<< >>

Bắt đầu tuần lễ thời trang New York với JAMBOX

New York Fashion Week Starts With JAMBOX

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 28-07-2015
2,084 lượt xem

Tuần lễ thời trang New York với JAMBOX - New York Fashion Week Starts With JAMBOX 

Một số câu tiếng anh trong video:
- I want to hear my music = Tôi muốn nghe âm nhạc
- listening to music influences my design. = thì nghe nhạc ảnh hưởng đến thiết kế của tôi.
- what’s being created = sự sáng tạo
- you know harmonies, soils, fairy .. = bạn biết sự hoà quyện, tâm hồn, câu chuyện

 

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bắt đầu tuần lễ thời trang New York với JAMBOX, Phim Bắt đầu tuần lễ thời trang New York với JAMBOX phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>