Đang tải video...
<< >>

Just The Way You Are

Chỉ riêng mình em thôi

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 23-07-2015
5,090 lượt xem

Qua bài hát Just The Way You Are, chúng ta cùng học cấu trúc without +N/V-ing:
không cần tới, không có ai/ cái gì. Ví dụ: Her Hair, Her Hair, Falls Perfectly Without Her Trying. Ý nói mái tóc của cô gái buông xõa đẹp một cách hoàn hảo mà không cần chỉnh sửa.

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Just The Way You Are, Phim Just The Way You Are phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>