Đang tải video...
<< >>

Jim Carrey hài hước tại lễ trao giải Oscar năm 2014

Jim Carrey’s funny at the Oscars 2014

Minoru
Minoru 354
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 28-07-2015
4,696 lượt xem

Học tiếng Anh Jim Carrey hài hước tại lễ trao giải Oscar năm 2014 - Jim Carrey’s funny at the Oscars 2014

Một số câu tiếng Anh trong video:
- So many people to talk to. = Quá nhiều người để nói chuyện
- I'm so excited tonight. = Tối nay tôi rất phấn khích
- You look at me when I’m talking to you, son! = Hãy nhìn ta khi ta đang nói, con trai!
- So intense man! = Quá căng thẳng!
- It's a dynamic art form. = Đó là dạng nghệ thuật linh động


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Jim Carrey hài hước tại lễ trao giải Oscar năm 2014, Phim Jim Carrey hài hước tại lễ trao giải Oscar năm 2014 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>