Đang tải video...
<< >>

Mức lương tối thiểu tạo nên tình trạng thất nghiệp như thế nào

How the Minimum Wage Creates Unemployment

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 07-08-2015
19,901 lượt xem

Mức lương tối thiểu tạo nên tình trạng thất nghiệp như thế nào

Mức lương tối thiểu và sự thất nghiệp có mối quan hệ như thế nào?
Nó sẽ đựơc giải đáp ngay trong video này.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Mức lương tối thiểu tạo nên tình trạng thất nghiệp như thế nào, Phim Mức lương tối thiểu tạo nên tình trạng thất nghiệp như thế nào phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>