Đang tải video...
<< >>

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

Bài 1: Học số đếm trong tiếng Anh

Hoc Tu Dau
Hoc Tu Dau 256
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 09-12-2016
70,129 lượt xem

Chương trình học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva:

Đây là chương trình do Toomva biên tập, sẽ cung cấp các bài học từ dễ đến khó để bạn có thể bắt đầu học tiếng Anh từ cấp dễ nhất.

- Giúp cho người học nắm được ngữ pháp căn bản nhất. Đặc biệt Toomva luôn chú trọng việc nâng cao kỹ năng nghe nói của bạn trong suốt quá trình học theo Chương trình này.

Bài 1: Học số đếm trong tiếng Anh

Cách đọc dãy số đầu từ 1 đến 10 triệu

(Tiếng Anh /Phiên âm/ Tiếng Việt)

1 - one /wʌn/   
2 - two /tu:/   
3 - three /θri:/  
4 - four /fɔ:/  
5 - five /faiv/  
6 - six /siks/   
7 - seven /'sevn/  
8 - eight /eit/   
9 - night /nait/   
10 - ten /ten/    
11 - eleven /i'levn/  
12 - twelve /twelv/   
13 - thirteen /'θə:'ti:n/
14 - fourteen /fɔːrˈtiːn/
15 - fifteen /'fif'ti:n/ 
16 - sixteen /sɪks'ti:n/  
17 - seventeen /sevn'ti:n/   
18 - eighteen /,eɪˈti:n/
19 - nineteen /,naɪn'ti:n/
20 - twenty /'twenti/
30 - thirty /'θə:ti/
40 - forty
50 - fifty
60 - sixty
70 - seventy
80 - eighty
90 - ninety
100 - one hundred
101 - one hundred and one
200 - two hundred
300 - three hundred
1000 - one thousand
1,000,000 - one million
10,000,000 - ten million

Video ôn luyện: 
(Chú ý: Cần phải xem hết, nghe nhiều giọng điệu khác nhau bạn sẽ nhớ lâu hơn và nói theo dễ dàng hơn)

Số đếm tiếng Anh 1-10
Số đếm tiếng Anh  1-20
Số đếm tiếng Anh 11-20
Số đếm tiếng Anh 1-100

Vậy là bạn đã tự tin để có thể đọc, nghe và nói đủ hết các số đếm trong tiếng Anh rồi nhé.
Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Anh từ đầu thì phần chữ phiên âm bên trên VD như: /wʌn/ /tu:/ có thể bạn chưa được học vậy nên bạn có thể bỏ qua không cần quan tâm và chúng ta sẽ học đến nó ở những bài sau.

Chúc bạn học tốt! 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva, Phim Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>